FT-1
Tiara
White expression  1
 
FT-2
Earring
White expression  2